FemTech

FemTech

Uzun yıllardır tüm kalbimle, zamanımla ve akademik çalışmalarımla kadınların sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürmeleri ve güçlenmeleri için çalışıyorum. Bu manevi yaşam misyonu, güncel endüstriyel ve teknolojik devrimlerle birlikte beni tüm doktrinlerimi ve bulgularımı Femtech enstrümanlarıyla paylaşmaya getirdi.

Femtech, kadın ve teknolojinin kesişmesinin bir sonucudur. Rakamsal olarak 2025 yılı sonuna kadar 50 milyar dolarlık bir pazara ulaşması beklenen bu alan, bugün start-up dünyasında büyük bir yere sahip.

Teknoloji kadınların ruh ve beden sağlığını kolayca koruyabilecek ve tamamlayıcı tekniklerle iyilik halini yeniden kazandırabilecek mi?

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve dengesi kavramını tartışırken, hızla dijitalleşen hayatlarımızda teknoloji ve kadınların refahı arasındaki bağlantıyı tartışmak istedim.

Bir soruyla başlayalım: Sizce kadınlar ve erkekler dijital teknolojilere eşit erişim, kullanım ve adaptasyona sahip mi?

Tahminlerimize ek olarak, Ipsos’un kadınlar, teknoloji ve demokrasi üzerine yaptığı araştırmaya göre cevap hayır.

İnternet erişimi ve internetin sağladığı yaşamsal olanaklar, insanların sosyo-kültürel haklarından biri, bir başka deyişle “insan hakları” olarak görülmektedir. Nitekim dünyanın birçok yerinde düşük internet erişim oranları, yetersiz teknoloji süreleri, pasif bilgi okuryazarlığı ve farklı dillerin bilinmemesi gibi sorunlar nedeniyle bu insan hakkı da tıpkı diğer insan hakları gibi kadın zihni için görünmez engeller haline gelmektedir.

Öte yandan, evdeki iş bölümünün dijital fırsatlardan yararlanmak için eşit fırsatlar sunmadığının farkındayız. Tüm bu gerçeklere bir de pandemi durumunun eklendiği bu hayatta teknolojinin eşitlikçi ve cinsiyet ayrımcılığına duyarsız olması ne yazık ki beklenemez.

Belki de insan deneyiminin giderek merkezi haline gelen internet ve akıllı telefon teknolojisi, kadınların özgürce yaşama, çalışma, gelişme, dinlenme taleplerinin yanı sıra çevrimiçi platformlar aracılığıyla refah için harcadıkları zamanın yanı sıra genel olarak toplumsal dengede hak ettikleri yeri yeniden tanımlamaları gerektiğine işaret ediyor.

Joseph Campbell bu durumu çok güzel ifade eder: “Geleceğe doğru serbest düşüş dönemindeyiz. Eski modeller artık işe yaramıyor.” Yeni modeller inşa etmesi gerekenler ve yeni sorunlara çözüm bulması gerekenler bizleriz. Bu nedenle iyi yaşamak, sağlık ve dengeyi bulmak gibi alanlarda çok yönlü, tamamlayıcı teknolojilere duyulan ihtiyaç kadar bunların engelleri aşarak kadınların hayatına ulaşması da önemli.

Bu nedenle, teknoloji odaklı yaratımlarda, cinsiyet dengeli bir kullanıcı tabanına ulaşmak için programın tüm aşamalarında kadınların ihtiyaçları, sorunları, deneyimleri, ilgi alanları ve teknolojiye erişimleri dikkate alınarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir şekilde ana akımlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.

Bu açıdan bakıldığında, radikal hareketler ve taahhütler hayati önem taşımaktadır. Çeşitli uluslararası kuruluşlar, kadınların teknolojiye erişimde karşılaştıkları mevcut engelleri göz önünde bulundurarak dijital teknoloji politikasını şekillendirmek üzere stratejiler, kılavuzlar ve en iyi uygulamalar geliştirmeye başlamıştır. Örneğin, BM Kadın Birimi’nin dijital teknoloji yoluyla kadınların fırsatlarını geliştirmeye yönelik yaklaşımı, daha iyi bir altyapı inşa ederek ve kadınların teknoloji becerilerini geliştirerek erişimin önündeki doğrudan ve dolaylı engelleri hafifletmeye odaklanmaktadır.

Araştırmalar ve büyük veri tabanı çalışmaları da bu engelleri ve ihtiyaçları anlamamıza yardımcı olmaktadır.

These are the needs that we can be more focused on by only understanding them. These are the facts that have been freed from patriarchal delusions and have been revealed through the information age. Those who listen, see and synthesize these, contribute to the production of innovative solutions.

Deloitte’un pandemi sonrası çalışan kadınlar üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları da bu alana katkı sağlıyor. Araştırmanın ortaya koyduğu en önemli iki gerçek; kadınların ruh sağlıklarının desteklenmesine yönelik ihtiyaçlarının erkeklerden daha fazla olması ve ihtiyaç duydukları desteğe, istedikleri zaman ve istedikleri şekilde ulaşma talepleri.

Günümüzde Femtech olarak anılan dijitalleşmiş kadın sağlığı teknolojileri ve uygulamaları alanı artık tabuları yıkarak farklı şekillerde bu temel ihtiyaçlar üzerinden kadınların hayatına iyi yaşamı getirmeyi hedefliyor. Böylece kadınların hayatını kolaylaştırıyor.

Femtech’in ne olduğu ve ne olmadığı konusunda hala bazı kafa karışıklıkları var. Tüm bunların özeti olarak “Femtech nedir?” sorusuna şu şekilde cevap vermek istiyorum:

Fem-tech, genel olarak kadın sağlığını desteklemek için teknolojiyi kullanan yazılım, teşhis, ürün ve hizmetlerin tamamı için kullanılan bir kelime… Kapsadığı alanlar kadınlarla ilgili her türlü ruhsal ve fiziksel sağlık alanı olabilir. Bu terminolojiyi sektöre ilk kazandıran Clue uygulamasının kurucusu Ida Tin’dir. Sektördeki ilk kadın regl dönemi takip uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Farklı uygulamaların içeriklerine bakacak olursak adet ve regl bakım ürünleri, doğurganlık ve doğum kontrolü, menopoz, kronik rahatsızlıklar ve hormonal bozukluklar, gebelik ve gebelik sonrası emzirme, cinsel sağlık bunlardan bazıları.

Son olarak, kadınların zihinsel ve fiziksel sağlığına hizmet etmek ve fayda yaratmak için Goddess App’i indirmenizi öneririm.

Kadın hayatını bütünsel olarak ele alan Goddess App, kadınların istedikleri zaman ulaşabilecekleri global bir Fem-tech dijital iyi yaşam koçu uygulamasıdır. Goddess App, kadınların içten dışa güçlenmeleri ve iyileşmeleri için orada olmayı taahhüt eder. FEM-HEAL® adını verdiğim özelleştirilmiş bir dönüşüm yolculuğu ile karşımıza çıkacak. Birçok ritüel ve rutinin özel olarak tasarlanmış sentezi nefes çalışması, yoga, duyguları serbest bırakma meditasyonları, kadınsı ipuçları, olumlamalar vb. içerir. Dişil Arketip testi ve esenlik durumu anketini tamamladıktan sonra, Kişisel Analiziniz ve ilgili arketipler ışık ve gölge taraflarınızla hayatınızın her alanında (ilişki, çalışma ortamı vb.) kendinize hızlı bir şekilde ayna tutabileceksiniz.

Tanrıça gibi ruhsal sorunlara özel çözüm yolculukları ile hitap eder;

Dişilik kaybı, Stres ve Anksiyete, İlişki sorunları, Uyku Rutinleri, Farkındalıklı yaşam eksikliği vb.

Önlenebilecek ve takip edilen tedavileri tamamlayıcı olarak takip edilebilecek başlıca fiziksel kadın sağlığı sorunları şunlardır;

Dengesiz adet kanamaları, rahim ve meme bölgesinde kist ve miyomlar, orgazm sorunları, omurilik ve boyun sorunları, tiroid bozuklukları vb.

“Tanrıçanın Sesi” podcast’leri de tüm bu süreci destekliyor.

Haydi Femtech çözümlerini hayatınıza alın ve hayatınızı içten dışa, dıştan içe güzelleştirin…

Dr. Nil Keskin

Davranış Bilimcisi

Co-CEO, Goddess App

Related Posts